ETF vs podílové fondy a individuální akcie

Investování prostřednictvím ETF je oprávněně srovnáváno s investicemi do podílových fondů či indviduálních akcií. V čem tkví hlavní rozdíly mezi těmito přístupy a jaké jsou hlavní výhody a nevýhody každého z nich?

ETF vs podílové fondy

Podílové fondy jsou nejbližším příbuzným ETF. Fungují taktéž na principu kolektivního investování – skupina lidí vloží peníze do fondu, který je následně investuje. Investoři v podílových fondech tím pádem také mohou využívat výhod široké diverzifikace.

Podílové fondy zaměstnávají profesionální portfolio manažery, kteří se starají o peníze investorů a snaží se najít co nejlepší investiční příležitosti s ohledem na zaměření fondu.

Bohužel.

Proč bohužel? Není to skvělé, že se o vaše peníze může starat tým investičních profíků?

Portfolio manažeři nedělají svoji práci zadarmo. Pokud se jim daří překonávat trh, tak si často ukousnou nezanedbatelnou část výnosů jako odměnu (běžně 10 – 20 %). Pokud se jim to nedaří (což je většina případů), tak dostanou odměnu stejně, jelikož si účtují vysoké správcovské poplatky. Mimo to má ještě řada podílových fondů hrozivě vysoké vstupní nebo výstupní (nebo obé) poplatky. Stále je možné se setkat se vstupními poplatky v rozmezí 2 – 5 % a manažerskými poplatky/poplatky za správu okolo 2 % ročně. V porovnání s ETF, kde zaplatíte často méně než 0,2% ročně za obdobný produkt, se jedná opravdu o příšerná čísla. Vysoké poplatky se v portfoliu projeví především v dlouhodobém horizontu, kdy mohou bez problému „sníst“ významnou část vašich výnosů.

Blaho klientů je pro manažery samozřejmě na prvním místě

Pro některé investory dále může být problémem vysoká minimální investice, která se u některých fondů může pohybovat v řadu desítek tisíc korun. Nutno podotknout, že existují i fondy s minimální investicí od několika stovek.

Dalším důležitým rozdílem mezi ETF a podílovými fondy je fakt, že podílové fondy nejsou obchodovány na burze. Pokud chcete jejich podílový list koupit nebo prodat, můžete tak učinit pouze ke konci obchodního dne, kdy je současně zveřejněna aktuální hodnota podílových listů. Mimo intradenního obchodování mohou ETF díky své burzovní obchodovatelnosti investorům (obvykle) nabídnout také shortování (spekulace na pokles), obchodování na marži či obchodování opcí.

Pro řadu z nás je důležitým kritériem také transparentnost investic. Pokud vás zajímá, do čeho přesně jsou zainvestovány vaše prostředky v podílových fondech právě teď, máte pravděpodobně smůlu. Podílové fondy zveřejňují své portfolio většinou na čtvrtletní bázi (výjimečně měsíčně či půlročně). U ETF vždy víte, na čem jste. Složení ETF je běžně aktualizováno na denní bázi a najdete ho na webu poskytovatele fondu.

ETF vs individuální akcie

Akcie sdílí s ETF všechny výše zmíněné výhody burzovního obchodování. Pokud však chcete široce diverzifikované portfolio, museli byste nakoupit velké množství individuálních akcií ve správném poměru a následně portfolio pravidelně rebalancovat (upravovat váhy titulů v portfoliu v závislosti na změnách cen). To není efektivní jak z pohledu času, tak předevšim transakčních nákladů. Výhodou přímého nákupu akcií naopak je, že neplatíte fondu poplatek za správu.

Nákupem konkrétních cenných papírů se vystavujete riziku extrémních cenových fluktuací oběma směry. Řada investorů je přesvědčená, že dokážou aktivním výběrem individuálních akcií překonávat trh. Jak jsem zmínil výše, konzistentně to nedokáže naprostá většina profesionálů a je velmi pravděpodobné, pardón za zničení nadějí, že vy nebudete výjimkou.

Jim doporučuje akcie v televizi. Neposlouchejte Jima…

Pokud jste zamilovaní do konkrétní společnosti, vyčleňte si maximálně pár procent svého portfolia a kupte si několik akcií. Neočekávejte však jakýkoliv nadvýnos. Diverzifikované, nízkonákladové tržní portfolio v dlouhém horizontu nad naprostou většinou aktivních investorů vyhrává. Tak to prostě je.

Přehledné srovnání hlavních rozdílů

V tabulce níže jsou přehledně zobrazeny hlavní rozdíly mezi jednotlivými investičními nástroji.

CharakteristikaETFPodílové fondyIndividuální akcie
Pasivní správavětšinou anovětšinou nene
Diverzifikaceanoanone
Nákladovostnízkávysokánízká
Oceňováníintradenníkonec dneintradenní
Intradenní obchodováníanoneano
Transparentnostvysokánízkávysoká
Minimální investicenevětšinou anone
Shortováníanoneano
Obchodování na maržianoneano
Obchodování opcíanoneano

Už vidíte, proč mám ETF tak rád? Mísí v sobě to nejlepší ze světa podílových fondů i akciového obchodování. Využijte těchto výhod.

Závěrem

Podílové fondy jsou tu s námí již od 18. století a je potřeba jim poděkovat za dobře odvedenou práci na poli kolektivního investování. Žijeme nicméně v 21. století a není již třeba platit manažerům za to, že dosáhnou horšího výnosu, než index.

Nakupování individuálních akcií je pro naprostou většinu investorů obdoba kasína. Pokud netrávíte analýzou trhu 12 hodin denně (společně se zbytkem vašeho analytického týmu), nemáte přístup k profesionálním zdrojům dat a nejste přesvědčeni, že budete mít pořádnou dávku štěstí, vyvarujte se výběru individuálních akcií. Nejspíš budete mít párkrát štěstí, velmi pravděpodobně hnedka na začátku (stejně jako v kasínu) ale v dlouhém horizontu vás to bude pouze stát peníze.

Pro naprostou většinu individuálních investorů je nejlepší složit investiční portfolio z pasivních, nízkonákladových ETF.

V následujícím dílu série Základy ETF se podíváme na ETF dle způsobu replikace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.