Investiční styly ETF

Ne všechny ETF využívají stejný přístup, a tak i mezi burzovně obchodovanými fondy lze nalézt několik odlišných investičních stylů. Přehled těch nejrozšířenějších naleznete níže.

Široký tržní záběr

Nejpopulárnějšími ETF jsou fondy sledující široké tržní indexy. Mezi nimi nalezneme např. MSCI World fondy, jež odráží celkový vývoj vyspělých akciových trhů, dále fondy sledující hlavní globální indexy jako S&P 500 (USA), MSCI Europe či MSCI Emerging Markets (rozvíjející se trhy), a tak dále. Cílem těchto fondů je především široká tržní diverzifikace v rámci svého zaměření.

Tržní kapitaliazce

Akciové ETF dále mohou sledovat indexy zaměřené na společnosti v závislosti na jejich tržní kapitalizaci. Setkáte se tak s rozdělením na Large, Mid a Small Cap fondy. Většina hlavních světových indexů je logicky složena především z firem s vysokou tržní kapitalizací, přesto se často doporučuje při stavbě portfolia alokovat alespoň menší část do středně velkých či menších firem. Výnosy společností s menší tržní kapitalizací historicky dokonce mírně překonávaly ty velké, jsou však méně stabilní (více volatilní) a obecně mají horší likviditu.

Větši, nebo raději menší? Preference se různí…

Hodnotové vs růstové akcie

Zastánci hodnotového a růstového přístupu k výběru akcií se častují urážkami na pomyslném investičním bitevním poli již několik dekád. Obě strany jsou přesvědčeny, že jejich přístup je ten správný. V čem však samotný spor vězí?

Ve zkratce, hodnotoví investoři hledají společnosti, jejichž akcie považují za podhodnocené vzhledem k jejich finančním výsledkům, vyjádřeným obvykle pomocí price-to-earnings ratio (poměr mezi cenou a ziskem), price-to-book ratio (poměr mezi cenou akcie a účetní hodnotou) nebo dividendovým výnosem. Nejznámnějším hodnotovým investorem je nejúspěšnější investor novodobé historie Warren Buffet.

Růstoví investoři sází na rychle rostoucí společnosti, u kterých se v budoucnu očekává nadstandardní růst zisků v porovnání se zbytkem trhu.

Díky široké nabídce ETF si naštěstí můžete vybrat fond preferující akcie dle jednoho či druhého investičního stylu.

Vysoký dividendový výnos

Vaším cílem je co nejvyšší pasivní příjem a hledáte proto společnosti s vysokým dividendovým výnosem? Say no more. Stačí si vybrat jeden z řady ETF zaměřených na dividendové akcie.

Mezi nejpopulárnější patří např. SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (americké společnosti, jež pravidelně navyšují dividendy alespoň posledních 20 let) nebo Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing (globální fond zaměřený na firmy s vysokým dividendovým výnosem).

ESG (odpovědné investování)

ESG je zkratka pro Environmental, Social, and Governance. Jedná se o fondy, které sledují indexy složené z udržitelně a odpovědně vedených firem. ESG investování je v posledních letech obrovským trendem především mezi mladšími investory, kteří chtějí mít pozitivní dopad na naši planetu i prostřednictvím investičních rozhodnutí.

No jo, planetu máme jen jednu.

Volatilita

Pomocí ETF se dá spekulovat také na růst či pokles tržní volatility. Lze využít např. Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF (Lux) C-EUR, případně pak některý z ETN (více o ETN v článku Rozdíl mezi ETF, ETP, ETN a ETC).

Smart beta

Tzv. Smart Beta ETF se snaží kombinovat to nejlepší z aktivního a pasivního přístupu. Primárně sledují tržní index, snaží se ho však lehce překonávat, nebo dosáhnout stejných výsledků s nižším rizikem, na základě stanovených pravidel. K výběru instrumentů využívají nejčastěji faktory jako jsou hodnota, velikost, kvalita, momentum, nebo volatilita. Některé z nich vychází ze slavného 5-faktorového modelu dvojice Fama a French, jež vysvětluje výnosy akcií.

Alpha výnos

Tzv. alpha-seeking ETF se zaměřují na dosažení nadvýnosu v porovnání s trhem. Patří tak do skupiny aktivních fondů, jež mají vyšší nákladovost a dlouhodobě podprůměrné výsledky (více v Aktivní vs pasivní ETF).

Jóóó, Alfu by rád každej. Ale kdo jí dokáže doopravdy najít?

Pákový výnos

Některé burzovně obchodované fondy nabízí, za pomoci derivátů, dvojnásobný či trojnásobný výnos svého podkladového aktiva. V rozporu s domněnkou řady investorů je to však pravda pouze na denní bázi, zatímco v delším období se výnosy mohou výrazně rozcházet (více v Pákové a inverzní ETF).

Inverzní výnos

Inverzní ETF využívají také deriváty, pomocí kterých dokážou nabídnout přesně opačný výnos, než jeho podkladová aktiva. Slouží tak především k spekulaci na pokles. Stejně jako pákové fondy však jejich výnos odpovídá inverznímu výnosu podkladového aktiva pouze na jendodenní bázi.

Závěrem

Není překvapením, že na obrovském ETF trhu lze nalézt fondy s řadou různých investičních stylů. Základem dlouhodobého investičního portfolia jsou primárně široce diverzifikované fondy. Pro doplnění portfolia pak můžete vybírat z celé řady zajímavých dalších investičních přístupů. Ať už vás zaujal kterýkoliv z nich, před investicí se vždy ujistěte, že perfektně rozumíte konkrétnímu zaměření fondu.

Další díl série Základy ETF se věnuje pro mnoho investorů neznámým Rozdílům mezi ETF, ETP, ETN a ETC.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.