Rozdíl mezi ETF, ETP, ETN a ETC

Není všechno ETF, co se třpytí! Nebo tak nějak se to myslím říká.

Investoři často označují pojmem ETF také podobné produkty, jež však mají odlišnou strukturu a zaměření. Dost možná jste se při hledání informací o ETF setkali také s pojmy jako ETP, ETC nebo ETN. Jaké produkty se pod těmito zkratkami skrývají a k čemu slouží?

ETP (Exchange Traded Products)

ETP, neboli Exchange Traded Products (burzovně obchodované produkty) je obecné označení pro cenné papíry obchodované na burze, jejichž hodnota se odvíjí od vývoje podkladového aktiva. Tím mohou být mimo běžných finančních instrumentů jako jsou akciové či dluhopisové indexy, také dluhové cenné papíry sledující spektrum podkladových aktiv od komodit, přes měny, až po volatilitu. Výhodou ETP je pak možnost obchodovat je na burze, což zvyšuje jejich transparentnost a likiditu, a také snižuje náklady.

Na základě podkladového aktiva jsou ETP děleny na burzovně obchodované fondy (ETF), komodity/měny (ETC) nebo dluhové cenné papíry (ETN).

Pokud tak někde narazíte na pojem ETP, vždy se jedná o společné označení pro ETF, ETC a ETN. Vzhledem k tomu, že ETF tvoří zdaleka největší část všech ETP, je většina zdrojů zaměřena předevšim na ně, zatímco ETC a ETN zůstávají v ústraní.

Níže uvedený graf zobrazuje vývoj počtu ETP a ETF, včetně objemu aktiv v obou kategoriích, od roku 2005. Kromě výrazného dlouhodobého růstu ETF sektoru si můžete v poslední kolonce „Jan-20“ všimnout také poměru mezi ETF a ETP. Ze 7961 ETP na trhu jich jsou přesně 7000 ETF, tedy 88 %. Z pohledu celkových aktiv ve správě je podíl ETF ještě výraznější, dosahuje úrovně 97,2 % všech aktiv v ETP.

Zdroj: ETFGI

Jelikož ETF zde není třeba hlouběji rozebírat (věnuje se jim zbytek tohoto webu), zaměříme se níže na ETC a ETN.

ETC (Exchange Traded Commodities/Currencies)

ETC jsou, na rozdíl od ETF, dluhové cenné papíry bez data splatnosti, jejichž cílem je sledovat vývoj podkladového aktiva ve formě komodit či měn. Díky podobné struktuře s ETF nabízí investorům také obdobné výhody v podobě vysoké transparentnosti, nízké nákladovosti nebo dobré likvidity. Díky ETC se mohou investoři podílet na vývoji podkladových aktiv bez nutnosti nákupu nákladných derivátových produktů (forwardy/futures) nebo fyzické držby komodit (např. zlata).

Burzovně obchodované komodity mohou sledovat vývoj podkladových aktiv ve formě konkrétních komodit či komoditních indexů. Individuálními komoditami mohou být např. cenné kovy (zlato, stříbro, platina, …), energetické komodity (ropa, zemní plyn, …), nebo také zemědělské plodiny (cukr, káva, pšenice, …). V případě komoditních indexů pak jde o koš, složený z několika komodit, např. koš zaměřený na skupinu průmyslových kovů či zemědělských plodin.

Burzovně obchodované měny jsou produkty s cílem odrážet sílu podkladové měny vzhledem k jiné měně. Toho je standardně dosaženo pomocí měnového swapu, jedná se tedy o syntetický způsob replikace, se kterým je spojeno kreditní riziko emitenta.

ETC nejsou v Evropě tak okrajovým produktem, jak byste možná čekali. Pro představu přikládám v tabulce níže počet instrumentů v jednotlivých kategoriích nabízených na německé elektronické burze XETRA.

PŘEHLED ETP NA NĚMECKÉ ELEKTRONICKÉ BURZE XETRA
ProduktPočetPodíl na nabízených ETP
ETF149386,7 %
ETC1579,1 %
Aktivní ETF432,5 %
ETN291,7 %

Pro zvědavce, přehled všech nabízených ETP na Xetře najdete v „Master data“ spreadsheetu zde. Třeba zmínit, že se na Xetře v rámci ETC obchodují pouze komodity, ne měny. Měnové fondy lze u nich nalézt v kategorii ETN, kam burza strčila všechny ETP produkty, kromě standardních ETF a komoditních fondů.

Samotná investice do ETC může být pro českého investora problematická kvůli evropské směrnici z roku 2018, jež po fondech požaduje KID (Key Information Document) v jazyce dané země, pro nás tedy češtině. Případně pak KIID (Key Investor Information Document) v jakémkoliv jazyce. Většina ETC potřebné dokumenty neposkytuje, díky čemuž je např. u nízkonákladového brokera DEGIRO, ani mnoha dalších, nenajdete.

ETN (Exchange Traded Notes)

ETN jsou, stejně jako ETC, dluhové cenné papíry sledující podkladový index. Zaměřují se však na jiná podkladová aktiva, než ETC. Může jít o fondy sledující volatilitu, úrokové sazby, pákové či inverzní dluhopisové a akciové indexy a v některých případech jsou sem řazeny i měnové páry. V roce 2018 se začaly obchodovat také ETN sledující kryptoměny.

Exchange Traded Notes jsou již opravdu poměrně okrajovou záležitostí, kterou většina běžných investorů ke svému životu potřebovat nebude. Dobrodružnějším povahám však mohou ETN nabídnout expozici do velmi specifických tržních segmentů.

Závěrem

Prostřednictvím ETN a ETC se mohou investoři podílet na vývoji mnohdy jinak těžko přístupných trhů, při zachování výhod burzovního obchodování. Přestože některé ETC drží podkladová aktiva ve fyzické podobě (často např. zlato), řada ETC a ETN využívá k dosažení sledovaného výnosu swapové kontrakty, které nejsou vždy kryty daným podkladovým aktivem. Díky tomu se investoři vystavují kreditnímu riziku emitenta.

Investoři do syntetických ETC/ETN získávají pouze právo podílet se na cenovém pohybu podkladového indexu. U běžných ETF s fyzickou replikací mají investoři reálný podíl na podkladových aktivech fondu, čímž je kreditní riziko eliminováno.

ETC a ETN jsou pokročilé nástroje určené pro zkušené investory. Pokud si tedy nejste na 100 % jistí, že produktu dobře rozumíte, investici se raději vyhněte. Případně se pokuste najít instrument s podobným podkladovým indexem mezi běžnými ETF.

V příštím díle série Základy ETF se zaměříme na technickou stránku samotného vzniku ETF, fungování primárního a sekundárního trhu, nebo princip arbitráže. Pokračujte na článek Konstrukce ETF.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.